Serveis

Pròrroga de la contractació del servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis de propietat del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: C4319/2019/000007

Data aprovació:

Òrgan aprovació:


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: