Obres

Contracte d'obres per a l'execució del projecte d'instal·lació fotovoltaica de producció d'energia elèctrica per autoconsum al centre Trepucó I, del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: C4301/2019/000004

Data aprovació: 13-05-2019

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 84.642,65 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: