Obres

Contracte d'obres per a l'execució del projecte de substitució de planta de generació tèrmica al centre sociosanitari de Santa Rita

Núm. Exp: C4301/2019/000001

Data aprovació: 18-02-2019

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 111.016,42 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: