Serveis

Contracte de serveis d'assistència psicològica per al Servei Coordinador de Drogodependències del Consell Insular de Menorca.

Núm. Exp: C4301/2018/000012

Data aprovació: 11-02-2019

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 64.933,38 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Observacions: El termini de garantí es d'un mes. Possibles dates de finalització: 9/06/2021 o 9/06/2023