Serveis

Pròrroga del contracte de serveis per a la prestació de diversos serveis i programes d'atenció educativa infantil (infants 0-3 anys) -SAEI-

Núm. Exp: C4319/2019/000003

Data aprovació:

Òrgan aprovació:


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: