Serveis

Pròrroga del contracte de serveis per a la neteja, el manteniment i la instal·lació de plafons informatius a béns d'interès cultural de l'illa de Menorca, any 2016

Núm. Exp: C4319/2019/000001

Data aprovació:

Òrgan aprovació:


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: