Gestió del Servei Públic

Pròrroga del contracte de gestió de servei de transport regular de viatgers per carretera IB-08

Núm. Exp: C4319/2018/000014

Data aprovació: 17-12-2018

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació

Publicació adjudicació: 03-01-2019 13:16:20

Aprovació adjudicació: 17-12-2018

Òrgan aprovació: Comissió de Govern

Empresa: VALENTÍ ROCA TRIAY, SL

Import (IVA exclòs):

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 03-01-2019

Formalització contracte: 19-12-2018

Òrgan aprovació: Comissió de Govern

Empresa: VALENTÍ ROCA TRIAY, SL

Import (IVA exclòs):

Entrada en vigor: 01-01-2019