Gestió del Servei Públic

Pròrroga del contracte de gestió de servei de transport regular de viatgers per carretera IB-37

Núm. Exp: C4319/2018/000015

Data aprovació: 17-12-2018

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació

Publicació adjudicació: 03-01-2019 13:13:40

Aprovació adjudicació: 17-12-2018

Òrgan aprovació: Comissió de Govern

Empresa: TORRES ALLÉS AUTOCARES, SL

Import (IVA exclòs): 200.263,13 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 03-01-2019

Formalització contracte: 20-12-2018

Òrgan aprovació: Comissió de Govern

Empresa: TORRES ALLÉS AUTOCARES, SL

Import (IVA exclòs): 200.263,13 €

Entrada en vigor: 01-01-2019