Serveis

Contracte de serveis per a la redacció del pla director del Llatzaret de Maó

Núm. Exp: C4301/2018/000013

Data aprovació: 21-12-2018

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 40.500,00 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: