Obres

Contractació de les obres per a l'execució del projecte constructiu de millora del paviment del Camí de Cavalleria (Cf-3), des de l'entrada a la finca Santa Teresa fins les barreres del far de Cavalleria

Núm. Exp: C4301/2018/000009

Data aprovació: 19-11-2018

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 179.691,62 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: