Gestió del Servei Públic

Modificació del Contracte Programa per a la millora del transport públic regular d’ús general IB-06 (Sortides addicionals línia 33, Alaior-Cala en porter)

Núm. Exp: C4318/2018/000006

Data aprovació:

Òrgan aprovació:


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació

Publicació adjudicació: 02-11-2018 8:43:32

Aprovació adjudicació: 15-10-2018

Òrgan aprovació: Comissió de Govern

Empresa: TRANSPORTES MENORCA, SA

Import (IVA exclòs): 479,90 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 02-11-2018

Formalització contracte: 31-10-2018

Òrgan aprovació: Comissió de Govern

Empresa: TRANSPORTES MENORCA, SA

Import (IVA exclòs): 479,90 €

Entrada en vigor: 01-11-2018