Serveis

Pròrroga de la contractació dels serveis de Gestió de l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca, 2016

Núm. Exp: C4319/2018/000007

Data aprovació:

Òrgan aprovació:


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació

Publicació adjudicació: 08-10-2018 8:17:34

Aprovació adjudicació: 17-09-2018

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ASSOCIACIÓ ALADERN

Import (IVA exclòs): 50.500,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 08-10-2018

Formalització contracte: 05-10-2018

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ASSOCIACIÓ ALADERN

Import (IVA exclòs): 50.500,00 €

Entrada en vigor: 12-10-2018