Serveis

Pròrroga del contracte de manteniment dels edificis, les instal·lacions i altres treballs de muntatge i transport del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: C4319/2018/000008

Data aprovació: 26-09-2018

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 59.116,78 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació

Publicació adjudicació: 08-10-2018 8:19:50

Aprovació adjudicació: 26-09-2018

Òrgan aprovació: Presidència

Empresa: FERROVIAL SERVICIOS, SA

Import (IVA exclòs): 59.116,78 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 08-10-2018

Formalització contracte: 01-10-2018

Òrgan aprovació: Consellers executius

Empresa: FERROVIAL SERVICIOS, SA

Import (IVA exclòs): 59.116,78 €

Entrada en vigor: 28-09-2018
 

Documentació 
Certificat Decret 2018/753