Contractes Patrimonials

Contracte patrimonial d'arrendament d'un habitatge de protecció de persones físiques, mitjançant adjudicació directa.

Núm. Exp:

Data aprovació:

Òrgan aprovació:


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: