Serveis

Pròrroga de la contractació dels serveis auxiliars al museu de Menorca

Núm. Exp: C4319/2018/000005

Data aprovació: 26-07-2018

Òrgan aprovació: Presidència


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació

Publicació adjudicació: 08-10-2018 8:23:27

Aprovació adjudicació: 26-07-2018

Òrgan aprovació:

Empresa: LIREBA SERVEIS INTEGRATS, SL

Import (IVA exclòs): 25.683,47 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 08-10-2018

Formalització contracte: 28-08-2018

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: LIREBA SERVEIS INTEGRATS, SL

Import (IVA exclòs): 25.683,47 €

Entrada en vigor: 27-07-2018
 

Documentació 
Certificat Decret 2018/591