Gestió del Servei Públic

Modificació del servei públic regular de transport de viatgers per carretera d'ús general IB07 (Ciutadella - Macarella)

Núm. Exp: C4318/2018/000002

Data aprovació: 19-03-2018

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: