Gestió del Servei Públic

Modificació Concessió IB06: increment d'expedicions.

Núm. Exp: 4310/000009.GSP/2017

Data aprovació: 18-12-2017

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

 

Documentació 
Acord CG 18/12/2017