Serveis

Pròrroga del contracte de serveis per a la neteja de platges, els seus accessos i l'entorn.

Núm. Exp: 4311/000009.Ser/2017

Data aprovació: 27-11-2017

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 01-12-2017

Formalització contracte: 01-12-2017

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Fomento de construcciones y contratas, SA

Import (IVA exclòs): 1.434.402,15 €

Entrada en vigor: 04-12-2017