Serveis

Pròrroga del contracte de la prestació de serveis per a la vigilància i seguretat d'alguns edificis públics i/o serveis del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4311/000008.Ser/2017

Data aprovació: 24-07-2017

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 08-10-2018

Formalització contracte: 28-07-2017

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: CIA. MEDITERRÁNEA DE VIGILANCIA (MEVISA)

Import (IVA exclòs): 75.859,00 €

Entrada en vigor: 01-08-2017