Gestió del Servei Públic

Modificació del servei públic regular de viatgers per carretera d'us general IB-07 (Ciutadella - La Vall i Ciutadella - Cala en Turqueta)

Núm. Exp: 4310/000005.GSP/2017

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: