Gestió del Servei Públic

Pròrroga del contracte per a la gestió, mitjançant concessió, del servei d’ensenyament complementari d’educació de persones adultes

Núm. Exp: 4311/000007.GSP/2017

Data aprovació: 17-07-2017

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: