Gestió del Servei Públic

Pròrroga del contracte de gestió mitjançant concessió administrativa del servei d'acolliment d'animals

Núm. Exp: 4311/000005.GSP/2017

Data aprovació: 19-06-2017

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 28-06-2017

Formalització contracte: 28-06-2017

Òrgan aprovació: Comissió de Govern

Empresa: ÁNGEL CARMONA TORRENT

Import (IVA exclòs): 77.944,07 €

Entrada en vigor: 01-07-2017