Gestió del Servei Públic

Pròrroga Contracte Programa Concessió IB08: per a la millora de les condicions de prestació del servei regular de transport públic de viatgers per ctra (Maó-Fornells i Filloles)

Núm. Exp: 4311/000003.GSP/2017

Data aprovació: 20-03-2017

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: