Gestió del Servei Públic

Pròrroga del contracte per a la gestió del servei públic insular de Teleassistència domiciliària

Núm. Exp: 4311/000002.GSP/2017

Data aprovació: 06-03-2017

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 17-03-2017

Formalització contracte: 16-03-2017

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, SA

Import (IVA exclòs): 470.896,80 €

Entrada en vigor: 18-03-2017