Serveis

Subrogació del contracte en curs d'execució del Contracte de Vigilància de Llatzaret

Núm. Exp: 4302/000001.Ser/2015

Data aprovació: 18-05-2015

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 15-03-2017

Formalització contracte: 01-04-2015

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: TRANSPORTES BLINDADOS, SA (TRABLISA)

Import (IVA exclòs): 24.769,69 €

Entrada en vigor: 01-04-2015