Serveis

Pròrroga del contracte de serveis per a la realització de la neteja del museu de Menorca, al carrer Doctor Guardia, s/n, de Maó

Núm. Exp: 4311/000018.Ser/2016

Data aprovació: 30-12-2016

Òrgan aprovació: Presidència


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 19-01-2017

Formalització contracte: 30-12-2016

Òrgan aprovació: Presidència

Empresa: BALEARES DE LIMPIEZAS, SA

Import (IVA exclòs): 31.708,64 €

Entrada en vigor: 02-01-2017