Serveis

Direcció d'obres i coordinació en matèria de seguretat i salut, de les obres del "Projecte de repavimentació i millora de les infraestructures de la Me-8, del PK 1+500 al pk 2+100. tram Cases de s'Ateneu"

Núm. Exp: 4302/000001.Ser/2016

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 31.987,20 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació

Publicació adjudicació: 18-01-2017 8:57:19

Aprovació adjudicació: 19-12-2016

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: E.ARQ Enginyeria-Arquitectura, SLP

Import (IVA exclòs): 30.500,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 26-01-2017

Formalització contracte: 20-01-2017

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: E.ARQ Enginyeria-Arquitectura, SLP

Import (IVA exclòs): 30.500,00 €

Entrada en vigor: