Gestió del Servei Públic

Modificació del contracte de la Gestió de Servei Públic de transport regular permanent i d'ús general de viatgers per carretera, línia IB-37: Maó - Aeroport

Núm. Exp: 4310/000008.GSP/2016

Data aprovació: 26-09-2016

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: