Serveis

Pròrroga del contracte de serveis per a l’execució d’operacions de conservació de les ctres competència del CIM i de les ctres municipals incloses als diferents convenis de cofinançament amb els diferents ajuntaments de l’illa

Núm. Exp: 4311/000015.Ser/2016

Data aprovació: 26-09-2016

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: