Gestió del Servei Públic

Modificació de la Consessió de servei públic regular permanent i d'ús general de Transport de viatgers per ctra en autobús (IB-06)- Augment Zones i Descompte Preu Bitllets

Núm. Exp: 4310/000006.GSP/2016

Data aprovació: 18-07-2016

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 14-12-2016

Formalització contracte: 10-08-2016

Òrgan aprovació: Comissió de Govern

Empresa: TMSA Transporte Regular, SL

Import (IVA exclòs):

Entrada en vigor: 11-08-2016