CPSL (Contractes Privats Subjectes a la LCSP, d'objecte diferent als anteriors)

Pròrroga de la contractació de la cobertura d'assegurances del CIM, LOT IV, Contracte d'assegurança dels vehicles terrestres i Embarcacions del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4311/000008.As/2016 (LOT IV)

Data aprovació: 13-06-2016

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 02-12-2016

Formalització contracte: 28-07-2016

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: AXA, SEGUROS GENERALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Import (IVA exclòs): 18.594,34 €

Entrada en vigor: 18-08-2016