CPSL (Contractes Privats Subjectes a la LCSP, d'objecte diferent als anteriors)

Pròrroga de la contractació de la cobertura d'assegurances del Consell Insular de Menorca, LOT III: Danys Materials

Núm. Exp: 4311/000010.As/2016 (LOT III)

Data aprovació: 27-06-2016

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 02-12-2016

Formalització contracte: 28-07-2016

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: AXA SEGUROS GENERALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Import (IVA exclòs): 24.782,46 €

Entrada en vigor: 18-08-2016