Serveis

Pròrroga del contracte de la prestació de serveis per a la vigilància i seguretat d'alguns edificis públics i/o serveis del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4311/000012.Ser/2016

Data aprovació: 25-07-2016

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: