Gestió del Servei Públic

Modificació en el regim tarifari i en les condicions d'accés a titol T-JOVE de les línies de Transport Públic Regular de viatgers per carretera en autobús. Concessió IB06

Núm. Exp: 4310/000004.GSP/2016

Data aprovació: 20-06-2016

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: