Serveis

Pròrroga del contracte reservat de serveis per a la conservació i el manteniment del Camí de Cavalls i el seu àmbit d'influència segons el pla especial de Camí de Cavalls

Núm. Exp: 4311/000007.Ser/2016

Data aprovació: 13-06-2016

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 01-12-2016

Formalització contracte: 30-06-2016

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ISLA CENTINELA, SL

Import (IVA exclòs): 95.010,37 €

Entrada en vigor: 10-07-2016