Gestió del Servei Públic

Pròrroga del contracte programa per a la Millora de les condicions de prestació del servei regular de transport públic de viatgers per carretera en la concessió IB-08 (Maó- Fornells i Filials)

Núm. Exp: 4311/000004.GSP/2016

Data aprovació: 21-03-2016

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: