Serveis

Pròrroga del contracte de subministrament de material d'oficina per al Consell Insular de Menorca, per procediment negociat sense publicitat

Núm. Exp: 4311/000001.Sub/2016

Data aprovació: 11-01-2016

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 01-12-2016

Formalització contracte: 13-01-2016

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: MUEBLES OFICINA MANTOLAN, SL

Import (IVA exclòs): 19.395,58 €

Entrada en vigor: 15-01-2016