Serveis

Contracte de serveis per a la revisió i redacció d'un nou projecte constructiu de millora de la carretera Me-1, entre Ferreries i Ciutadella

Núm. Exp: 4302/000003.Ser/2015

Data aprovació: 21-12-2015

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 50.000,00 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació

Publicació adjudicació: 02-03-2016 11:44:43

Aprovació adjudicació: 22-02-2016

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: MEDITERRÁNEA DE INGENIERÍA CIVIL SL

Import (IVA exclòs): 49.900,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 03-03-2016

Formalització contracte: 03-03-2016

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: MEDITERRÁNEA DE INGENIERÍA CIVIL SL

Import (IVA exclòs): 49.900,00 €

Entrada en vigor: 04-03-2016