Gestió del Servei Públic

Modificació concessió IB-07:ampliació d’itinerari i l’increment de freqüències del servei regular de transport públic de viatgers per carretera entre Ciutadella i l’antiga estació marítima, inclòs al contracte de gestió del servei públic IB-07 (BUS C).

Núm. Exp: 4310/000004.GSP/2015

Data aprovació: 16-11-2015

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: