Serveis

Segona Pròrroga del contracte de serveis per a la neteja, el manteniment i la instal·lació de plafons informatius a béns d'interès cultural de l'illa de Menora, any 2014

Núm. Exp: 4311/000021.Ser/2015

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: