Serveis

Contracte de serveis per dur a terme un programa d'activitat física i cognitiva per a persones majors usuàries de les residències geriàtriques i centres d'estades diürnes de titularitat pública de Menorca.

Núm. Exp: 4301/000013.Ser/2015

Data aprovació: 14-12-2015

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 248.256,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 25-01-2016

Obertura pliques: Es comunicarà als licitadors a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació: 25-04-2016 13:39:42

Aprovació adjudicació: 11-04-2016

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: MENBIOS, SL

Import (IVA exclòs): 223.000,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 09-05-2016

Formalització contracte: 06-05-2016

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: MENBIOS, SL

Import (IVA exclòs): 223.000,00 €

Entrada en vigor: 07-05-2016