Serveis

Pròrroga del contracte de la prestació dels serveis de valisa del CIM

Núm. Exp: 4311/000019.Ser/2015

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 77.500,00 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: