Serveis

Pròrroga del contracte per a la prestació de diversos serveis i programes d'antenció educativa infantil (infants 0-3 anys) SAEI

Núm. Exp: 4311/000018.Ser/2015

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 108.000,00 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: