Gestió del Servei Públic

Pròrroga del contracte de gestió mitjançant concessió administrativa del servei d'acolliment d'animals

Núm. Exp: 4311/000015.GSP/2015

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: