Serveis

Pròrroga del contarcte de serveis per a l'execució d'operacions de conservació de les carreteres competència del CIM i de les ctras municipals incloses als diferents convenis de cofinançament amb els diferents ajuntaments de l'illa

Núm. Exp: 4311/000017.Ser/2015

Data aprovació: 28-09-2015

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 07-11-2016

Formalització contracte: 13-10-2015

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: UTE MENORCA CONSERVACIÓ

Import (IVA exclòs): 724.927,08 €

Entrada en vigor: 22-10-2015