Serveis

Pròrroga del contracte de serveis per a la realització de la neteja de manteniment de la seu del Consell Insular de Menorca a Maó, 2011-2015

Núm. Exp: 4311/000016.Ser/2015

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 575.658,20 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: