Gestió del Servei Públic

Modificació Concessió de Transports IB-06 en el número d'expedicions del servei públic regular de transports en el contracte programa d'1 de Març de 2011

Núm. Exp: 4310/000001.GSP/2015

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: