Serveis

Contractació del servei d'assistència mèdica per al servei coordinador de drogodependències dependent del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4301/000012.Ser/2015

Data aprovació: 09-11-2015

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 54.596,88 €

Data límit de presentació d'ofertes: 30-11-2015

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació: 29-02-2016 11:29:39

Aprovació adjudicació: 22-02-2016

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ESTHER GARCIA SINTES

Import (IVA exclòs): 54.596,88 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 02-03-2016

Formalització contracte: 26-02-2016

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ESTHER GARCIA SINTES

Import (IVA exclòs): 54.596,88 €

Entrada en vigor: 27-02-2016