Subministrament

Contracte de subministrament i instal·lació dels equips que configuraran i operaran la xarxa de nova construcció per a serveis en autoprestació a Menorca basada en fibra òptica

Núm. Exp: 4301/000011.Sub/2015

Data aprovació: 28-09-2015

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 195.220,77 €

Data límit de presentació d'ofertes: 19-10-2015

Obertura pliques: Es publicarà en el perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació: 04-12-2015 11:17:34

Aprovació adjudicació: 30-11-2015

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: DIMENSION DATA ESPAÑA, SL

Import (IVA exclòs): 195.000,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 04-12-2015

Formalització contracte: 02-12-2015

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: DIMENSION DATA ESPAÑA, SL

Import (IVA exclòs): 195.000,00 €

Entrada en vigor: 03-12-2015