CPSL (Contractes Privats Subjectes a la LCSP, d'objecte diferent als anteriors)

Pròrroga de la contractació de la cobertura d'assegurances del CIM, LOT IV, Contracte d'assegurança dels vehicles terrestres i Embarcacions del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4311/000012.As/2015 (LOT IV)

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: